Prostorije Udruge Cukrići

Adresa
Ulica bana Josipa Jelačića 6
23000 Zadar

E-mail kontakt
udruga.cukrici@gmail.com

Logo

UDRUGA CUKRIĆI - ZADAR
Udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja

Ulica bana Josipa Jelačića 6
23000 Zadar

Upute kako do nas