Projekt CUKAR 5.0 odobren je u sklopu Poziva „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“.

Poziv je bio usmjeren jačanju kapaciteta OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima odnosno unaprjeđenju kapaciteta organizacija civilnoga društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

Grad Zadar tu je prepoznao potrebe Udruge Cukrići te je osim pomoći krajnjim korisnicima na koje je projekt usmjeren ideja bila se da ovim partnerstvom ojačaju kapaciteti Udruge Cukrići u upravljanju projektnim ciklusom u sustavu EU financiranja te ih se prijenosom znanja osnaži za daljnju samostalnu pripremu i provedbu EU projekta.

Naziv projekta CUKAR 5.0
Nositelj projekta Udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja "CUKRIĆI" - Zadar
Projektni partneri Grad Zadar
Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića
Ukupna vrijednost 467.320,80 kn
Razdoblje provedbe projekta 16.02.2022. – 16.04.2023.
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Fond Europski socijalni fond

Udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja Cukrići - Zadar okuplja djecu i mlade oboljele od dijabetesa, njihove roditelje te ostale osobe koji žele pružati podršku oboljelima od dijabetesa te poticati kvalitetu života oboljelih i jedina je takva na području Županije; osnovana je 2015. godine te je članica Saveza dijabetičkih udruga Hrvatske. 

Danas je njihov rad na području lokalne zajednice još opsežniji s obzirom na gašenje Udruge dijabetičara Zadar čime postaju jedina udruga na području Grada i Županije koja zastupa potrebe osoba oboljelih od ove kronične bolesti koja se godinama nalazi među 10 vodećih uzroka smrti u RH, uz stalan trend porasta. 2015. dijabetes je bio na 7. mjestu, 2017. na 4., a 2019. na 3. mjestu uzroka smrti. 

Kronične komplikacije bolesti glavni su uzrok smrtnosti i onesposobljenja oboljelih, a istovremeno dovode do ogromnih troškova za zdravstveni sustav.

2016. trošak liječenja oboljelih od dijabetesa iznosio je 4,6 mlrd kn (19,8% proračuna HZZO-a), od toga 90% odlazi na komplikacije a 10% na prevenciju. 

Zadarska županija od 1997.do 2016. bilježi rast kroničnih nezaraznih bolesti za 92%, a smrtnosti za 40%. Povećanje broja oboljelih odnosi se na dijabetes i to za dobnu skupinu od 0 do 64 porast za 88%, a od 65 godina i više za 264%.

Poseban nedostatak oboljele djece je neprepoznavanje potreba i posebnosti djece s dijabetesom koji pohađaju obrazovnu ustanovu, bilo da se radi o dječjim vrtićima, osnovnim ili srednji školama. Nažalost postoji mnogo predrasuda o dijabetesu kao posljedica nedovoljnog znanja o samoj bolesti, pa djeca u odrastanju mogu biti suočeni s nebrigom, nerazumijevanjem čak i diskriminiranjem od vršnjaka, nastavnika, poznanika ili ustanova te je nužno podizati svijest građana o ovoj problematici. 

Stoga je SVRHA I CILJ ovog projekta razvoj i jačanje kapaciteta lokalnih OCD-a za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim potrebama u području socijalnog uključivanja s naglaskom na djelovanje u kriznim situacijama. Cilj je ojačati kapacitete OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama kako bi postali važan dionik u svojim zajednicama.

Projekt CUKAR 5.0 doprinosi razvoju i jačanju kapaciteta lokalnih OCD-a za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim potrebama u području socijalnog uključivanja s naglaskom na djelovanje u kriznim situacijama. Provedbom projektnih aktivnosti jačanja lokalnih organizacija civilnoga društva doprinijeti će se unapređenju kvalitete života građana na lokalnim razinama, jačanju kohezije zajednice i njenom razvoju te umrežavanju i inovacijama u rješavanju problema. Projekt doprinosi podizanju svijesti i znanja građana o dijabetesu.

Krajnji korisnici su članovi Udruge Cukrići i njihove obitelji, djeca i mladi oboljeli od dijabetesa i članovi njihovih obitelji, odrasle osobe koje boluju od dijabetesa, stručnjaci i profesori u osnovnim i srednjim školama, javne i stručne službe koje rade s osobama sa dijabetesom, djeca i mladi pogođeni pandemijom COVID 19, osobe u riziku pod dijabetesa, liječnici, svi koji rade ili dolaze u kontakt s dijabetičarima, volonteri, građani, stručna i opća javnost.

Glavne aktivnosti planirane projektom

  • edukacije, predavanja i tribine
  • savjetodavna i psihološka pomoć́
  • individualna terapija
  • izrada i provedba program za samopomoć i podršku ranjivim skupinama kroz sport
  • izrada prehrambenog priručnika za usvajanje zdravih prehrambenih navika
  • izrada aplikacije za samopomoć́ i podršku ranjivim skupinama - SOS.SMS

Planiranim aktivnostima projekt razbija predrasude, jača znanje o dijabetesu, kako oboljelih tako i njihove okoline, jača svijest o važnosti prilagodbe prehrane i ulozi tjelesne aktivnosti u svrhu prevencije dijabetesa tip II. Također, šira javnost upoznat će se s dijabetesom i načinom kako dijabetes mijenja život oboljelog, kako pomoći oboljeloj osobi, kako prepoznati simptome, koji su načini liječenja te zašto je važno rano otkrivanje bolesti u sprječavanju razvoja kroničnih komplikacija.

Prilozi

Letak Cukar 5.0 (pdf, 919,6 KB)
Plakat Cukar 5.0 (pdf, 4,7 MB)