Ako se želite učlaniti u Udrugu Cukrići - Zadar, molimo da popunite sljedeći formular.
Godišnja članarina od 100 kuna se plaća samo za jednog člana obitelji.

Podaci o uplati članarine

Naziv: Udruga Cukrići Zadar
Broj računa: HR2124070001100434799
Opis plaćanja: Članarina – <<Prezime>>
Model: 67
Poziv na broj odobrenja: <<OIB>>
Iznos uplate: 100,00 HRK

* Kako bi poslali ovaj formular morate prihvatiti Uvjete korištenja navedene niže.
Web sjedište Udruge Cukrići – Zadar koristi informacije poslane ovim e-mail formularom isključivo kako bi prikupilo informacije o svojim budućim članovima.