Pravilna prehrana jedan je od najvećih svakodnevnih izazova s kojim se suočavaju osobe sa šećernom bolešću. Njena iznimna važnost očituje se u činjenici da može prevagnuti kao ključan čimbenik u dugoročnom uspješnom liječenju. Nezdrave prehrambene navike nastaju uslijed jednoličnog, prekomjernog i čestog unosa, ali i odricanja od hrane. Danas je identificiran čitav niz poremećaja u prehrani: ortoreksija, bigoreksija, dijabulimija, sindrom noćnog prejedanja, „binge eating“ i druge. Dijabulimija se javlja kod oboljelih od dijabetesa koji sebi uskraćuju inzulin. Poremećaj s prejedanjem nije isti što i pretilost. Iako većina pretilih ljudi ne pati od kompulzivnog prejedanja, osobe koje pate od kompulzivnog prejedanja najčešće posljedično jesu pretile. Prema dostupnim podacima poremećaj sa prejedanjem je u općoj populacji zastupljen 2-3.5%. Kod žena je dvostruko češći nego kod muškaraca, obično počinje u adolescenciji, a uočeno je ponavljanje u nekim obiteljima. Značajna je povezanost depresije i kompulzivnog prejedanja. Nezadovoljstvo izgledom, nisko samopouzdanje i poteškoće u kontroli emocija mogu također doprinijeti razvoju poremećaja. Traumatske situacije, vrijeđanje i ponižavanje, neugodne emocije i stres povezani sa međuljudskim odnosima, usamljenost, tjeskoba, pa čak i dosada mogu kod ranjive osobe precipitirati razvoj poremećaja sa prejedanjem.

 

PREHRAMBENI priručnik za samopomoć i podršku ranjivim skupinama kroz usvajanje zdravih prehrambenih navika

Kod liječenja dijabetesa tip 1 i 2, uz edukaciju, samokontrolu, tjelovježbu, pravilna prehrana osnovni je princip liječenja. Temeljne sastavnice dijabetičke prehrane su planiranje unosa energije, ritma obroka, sastava makronutrijenata uz prehrambena vlakna, a ukupni dnevni unos namirnica se određuje ovisno o tjelesnoj masi i tjelesnoj aktivnosti. Pravilna prehrana može dodatno poboljšati glukoregulaciju te čak smanjiti vrijednosti HbA1c za 1-2%. Od velike je važnosti provesti temeljitu edukaciju, shodno tome potrebno je da se svaka osoba s šećernom bolesti educira o količini i načinu pripreme i rasporedu unosa ugljikohidrata, masti i proteina tijekom dana, te se upoznati s utjecajem hrane na vrijednosti Hba1c, lipide i krvni tlak.

U prehrambenom priručniku nalaze se obroci prilagođeni na način da ih djeca mogu sama pripremiti. Cilj je bio izraditi zanimljiv i zdrav vodič koji će spriječiti posezanje za nezdravom hranom. Obroci su grupirani po godišnjim dobima, a za pripremu jela preporučuje se koristiti sezonski dostupne namirnice. Uz svaki obrok navedene su nutritivne vrijednosti obroka, dobrobiti pojedine namirnice te fotografija.

Tekst priručnika pripremila je Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar.

Prehrambeni priručnik je izrađen u sklopu Projekta CUKAR 5.0, ukupne vrijednosti 467.320,80 HRK koji je sufinancirala EU iz ESF-a u iznosu od 397.222,68 HRK u okviru Poziva „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“. Nositelj projekta je Udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja Cukrići - Zadar, a partneri su Grad Zadar i Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar.