Naziv: Udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja Cukrići – Zadar
Skraćeni naziv: Udruga Cukrići – Zadar
Datum osnivanja: 7. travnja 2015.
E-mail: udruga.cukrici@gmail.com

Broj računa: OTP banka d.d. IBAN HR2124070001100434799
Matični broj: 4428536
OIB: 94265026241

IZVRŠNI ODBOR

Predsjednica: Doris Bailo
Dopredsjednica: Ines Šango
Tajnica: Ariana Ivanov
Ostali članovi Izvršnog Odbora: Anica Košta, Jelena Lenkić Pilko