Dostupna je mobilna aplikacija Cukar SOS.SMS

Dostupna je mobilna aplikacija Cukar SOS.SMS

U sklopu Projekta CUKAR 5.0 izrađena je mobilna aplikacija Cukar SOS.SMS koja se može preuzeti preko Google trgovine .

Radi se o aplikaciji koja je prilagođena djeci i mladima sa šećernom bolesti. Aktiviranjem SOS-gumba pokreće se generiranje SMS-poruke s lokacijom. Generirana SMS poruka obuhvaća osobne podatke i lokaciju odnosno rutu s najkraćim putem do djeteta. Poruka se šalje kontaktima (roditelji, članovi obitelji, prijatelji). Aplikacija koja šalje upozorenja o sigurnosti u slučaju nužde može djetetu spasiti život.

Akutne komplikacije su ujedno i hitna stanja u bolesnika sa šećernom bolesti tip 1 i zahtijevaju hitnu hospitalizaciju, zato je izuzetno važno da dijete može poslati SMS poruku u slučaju nužde te da roditelji mogu provjeriti lokaciju djeteta u slučajevima u kojima ne mogu stupiti s njime u kontakt.

Mobilna aplikacija Cukar SOS.SMS je izrađena u sklopu Projekta CUKAR 5.0, ukupne vrijednosti 467.320,80 HRK koji je sufinancirala EU iz ESF-a u iznosu od 397.222,68 HRK u okviru Poziva „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“. Nositelj projekta je Udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja Cukrići - Zadar, a partneri su Grad Zadar i Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar.

Podijelite članak